Vaaliohjelma 2017 - 2021

Elinvoimainen Joensuu

Joensuu on vireä, viihtyisä ja monikulttuurinen kaupunki, täällä on elävää kaupunkikulttuuria monine kahviloineen ja rantakuppiloineen. Joensuussa on myös paljon erialojen huippuosaajia ja menestyjiä, hienoja tapahtumia, upea luonto ja aktiivinen maaseutu monine mahdollisuuksineen. Joensuun on imagoltaan kasvava kaupunki. Joensuussa on hienosti sanottuna myös urbaania otetta.

Kaupungin elinvoiman perustana ovat terveet, kasvuhaluiset yritykset, joille on riittävästi osaavaa työvoimaa. Kaupunkikonsernin hankinnat tukeutuvat paikallisiin resursseihin. Elinvoimaista Joensuuta tukevat vahvasti tulevaisuuteen suuntautuvat koulutusorganisaatiot. Tärkeänä osana ovat myös yrityspalvelut, joita kehitämme edelleen kuntien omistaman alueellisen elinkeinoyhtiön kautta. Maa- ja metsätalous, biotalous sekä tämän alan jalostus, tutkimus, koulutus ja kehittämistoiminta ovat joensuulaista elinvoimaa.

 

Energinen Joensuu

Joensuu toimii uusiutuvilla energiamuodoilla. Joensuu on hiilivapaa vuonna 2030, uusiutuva ja omavarainen energiantuotanto tuo työpaikkoja myös maaseutualueille. Ihmisiä kannustetaan hanketoiminnan kautta kiertotalouteen ja uusiutuvaan energian käyttöön yksityiselämässään. Energiset ihmiset vievät kaupunkiamme eteenpäin.

 

Hyvä asuminen ja hyvinvointi Joensuussa     

Sote-palvelujen siirtyessä maakunnalliseksi ihmisten hyvinvoinnista huolehtiminen on ennaltaehkäisevää ja monialaista osaamista. Haluamme monisukupolvisuutta asuntorakentamiseen, opiskelija-asuntoja riittävästi ja otamme puurakentamisen tosissaan. Lisäämme maaseudun tonttimarkkinointia, kuntakeskusten ja kylien viihtyvyyttä, turvaamme ikäihmisten asumispalvelut.  Nopeat tietoliikenneyhteydet mahdollistavat viihtyisän asumisen ja työn tekemisen yhdistämisen.

 

Joensuu kulttuurikaupunki

Kulttuurista saamme elinvoimaa ja viihtyvyyttä. Tuemme erilaisia ihmisten ja yhteisöjen tuottamia kulttuurimuotoja. Pidämme kaupungin omat palvelut lähellä ihmisiä. Kulttuuri kokoaa ihmisiä joka puolella Joensuuta. Monikulttuurisuus on joensuulaisuutta.

 

Lasten ja nuorten Joensuu – Ikäihmisissä on voimaa

Joensuussa ovat Suomen laadukkaimmat varhais- ja koulutuspalvelut sekä parhaat opettajat. Opetussuunnitelmat avaavat koulut osallistumaan yhteiskuntaan. Lapsille ja nuorille tarjoamme mahdollisuuksia niin koulussa kuin vapaa-ajalla. Haluamme eri oppilaitokset ja yliopiston kiinteämmin mukaan kaupungin kehittämiseen.  Edistämme ikäihmisten aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä.

 

Liikkuva Joensuu

Yhteydet maailmalle pidämme kunnossa - lentäen, junalla ja maanteitse. Laitamme seutukunnan julkisen liikenteen kuntoon; yhdellä lipulla perille.  Teemme pyörätiet ja pyöräilyn sujuvaksi, edistämme liikenneturvallisuutta ja kimppakyytejä sekä etsimme uusia luovia ratkaisuja liikkumiseen. Liikkuminen on kuntoilua, aktiivinen liikkuva nuori tai varttunut ihminen on yhteiskunnan perusvoima. Kannustamme erilaista liikkumista osana työelämää ja vapaa-aikaa.

 

Vihreä Joensuu

Joensuun väri on vihreä myös kaupunkialueella. Kaupunkirakenteessa säilytämme ja edistämme viheralueita. Maaseutualueilla kunnostamme rakennettuja ja luonnonympäristöjä. Kansalaiset voivat ottaa tilaa ja tehdä omia ympäristötekoja, esimerkkinä syötävät puistot ja eri paikkojen kunnostaminen. Perinteinen maa- ja metsätalous on nykyaikaista biotaloutta, tarvitsemme puhdasta lähiruokaa.  Joensuulaiset hyödyntävät järviä ja jokia matkailussa, elinkeinoissa ja vapaa-ajan toimissa.

 

Yhdistysten Joensuu

Kannustamme ja autamme yhdistyksiä niiden omissa pyrkimyksissä. Yhdistykset ovat tunnustettuja kaupungin hyvinvoinnin edistäjiä. Tuemme asukas- ja kyläyhdistysten toimintaa - kannustemme niitä yhteistyöhön. Viemme eteenpäin eläkeläisyhdistysten toimintaa ja lisäämme ikäihmisten elinoloja ja viihtyvyyttä.