Toimintasuunnitelma 2020


 

TOIMINTASUUNNITELMA 2020 – yhdistyksen 49. toimintavuosi (perustettu 1972)

KUNNALLISPOLITIIKKA

Kunnallispolitiikan linjauksista päättävät kunnallisjärjestö ja valtuustoryhmä yhteistyössä. Kunnallisjärjestön johtokunta ja valtuustoryhmä pitävät pääsääntöisesti yhteiskokoukset valtuuston kokousta joko edeltävänä sunnuntaina tai muuna ajankohtana, joka ei mene päällekkäin muiden kunnallisten luottamustoimien kanssa. Paikallisyhdistysten puheenjohtajat osallistuvat johtokuntatyöhön. Kunnallispolitiikan kysymyksiä ja päätöksiä tuodaan esiin kansantajuisesti eri tapahtumissa, lehtikirjoituksissa, omilla nettisuvuilla ja sosiaalisessa mediassa. Valtuustoryhmä järjestää yhdessä kunnallisjärjestön kanssa tapahtumia Joensuussa, eri kaupunginosissa, taajamissa, maaseutualueilla ja kylillä. Tapahtumat tehdään yhteistyössä paikallisyhdistysten kanssa.

KUNTAVAALIT 2021 valmistautuminen

Kuntavaalit pidetään huhtikuussa 2021. Vuonna 2020 kunnallisjärjestö valmistautuu kuntavaaleihin hankkimalla ehdokkaita, laatimalla yksityiskohtaisen kuntavaalisuunnitelman, kuntavaaliohjelman. Kuntavaalityö aloitetaan heti tammikuussa. Kuntavaaleihin valmistautuminen on koko toimintavuoden tärkein tehtävä. tavoitteena on saada kuntavaaleihin ehdokkaita 88 henkilöä, joista jo vuonna 2020 68 henkilöä. Kuntavaalikampanja aloitetaan elokuussa 2020. Järjestämme syksyn aikana parikymmentä eri tilaisuutta. Osallistumme piirin ja puolueen järjestämiin koulutuksiin.

JÄRJESTÖTYÖN KEHITTÄMINEN

Keskustan poliittisesta toiminnasta Joensuussa vastaa kunnallisjärjestö ja valtuustoryhmä yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa. Sääntömääräiset kokoukset pidetään ajallaan ja järjestötyön perusasiat pidetään kunnossa ja ajan tasalla.  Perusjärjestöt toimivat yhdyssiteenä jäsenistöön kaupungin eri alueella. Järjestämme edelleen matalan kynnyksen tapahtumia ja tilaisuuksia, joissa voimme tuoda keskustalaisuutta ja keskustan tekemää valtakunnan ja paikallistason politiikkaa ulospäin. Samalla kohtaamme kuntalaisia ja huomiomme heiltä tulevaa palautetta. Järjestämme popup  -tyyppisiä tapahtumia ajankohtaisten poliittisten aiheiden tiimoilta.  

Keskusta hyväksyi kesäkuun puoluekokouksen 2018 jälkeen uuden periaateohjelman. Kunnallisjärjestö toteuttaa ohjelmaa omalla toimialueellaan

Paikallisyhdistysten toiminnan kehittämiseksi paikallisyhdistystentaloutta tuetaan palauttamalla kunnallisjärjestön saamasta luottamushenkilömaksuista 10 % paikallisyhdistysten käyttöön. Perustana on sadan euron perusmaksu niille paikallisyhdistyksille, jotka ovat pitäneet vuosikokouksensa v. 2018. Loppu varatusta 2000 euron maksusta jaetaan jäsenmäärän mukaan niille yhdistyksille, jotka saavat perusmaksun.

Johtokunta päättää minkä yhdistysten jäsenenä Keskustan Joensuun kunnallisjärjestö on ja valitsee edustajansa näiden yhdistysten kokouksiin.

Joensuun Keskustan osallisuustoiminnan kehittäminen. Vuoden 2020 aikana Keskustan Joensuun kunnallisjärjestö ry kokeilee neljästä viiteen uutta kuntalaisten osallistamiseen liittyvää toimintatapaa Joensuun kaupunkialueella. Käytämme erilaisia popup-tilaisuuksia, osallistavan ympäristötaiteen menetelmiä, haastamme kuntalaisia ympäristön kunnostamiseen kaupunkialueella ja otamme maahanmuuttajat osaksi toimintaamme. Järjestämme lähiruokaan liittyviä yhteislounaita. Kohderyhmänä erityisesti Rantakylän, Karhumäen ja Noljakan asuinalueiden asukkaat.

Joensuussa tarvitaan uusia toimijoita Keskustan yhdistyksiin. Panostamme toiminta vuoden aikana nuorten ja opiskelijoiden saamiseksi mukaan Keskustan aktiiviseen toimintaan Samalla teemme pohjustamme kuntavaaleja 2021. Joensuussa haluamme haastaa erityisesti vihreät Keskustan realistisilla ympäristönäkökulmilla. Käytämme mm. Maaseudun Sivistysliiton luomia yhteisökehittämisen työvälineitä.

YHTEYDENPITO JA TIEDOTTAMINEN

Tarjoamme kaupungin eri alueille mahdollisuuksia keskusteluun, yhdessäoloon sekä vuorovaikutteiseen tapaamiseen kuntapäättäjien kanssa. Kehitämme ja panostamme edelleen tiedottamista. Kunnallisjärjestön nettisivut ja sosiaalinen media ovat tiedottamisen ytimessä. Joensuun keskusta –sivustot nostetaan mielenkiintoisiksi ajankohtaisten poliittisten asioiden foorumiksi. Aktivoimme keskustalaisia kunnallispäättäjiä hyödyntämään sosiaalista mediaa.

Kunnallisvaaleihin liittyen paikallisyhdistysten jäsenille tiedotetaan myös sähköpostilla tapahtumista ja asioista.

Kunnallisjärjestö tiedottaa Karjalaisen ja Karjalan Heilin järjestöpalstoilla, myös Suomenmaan tapahtumapalstoille laitetaan tapahtumat. Sosiaalisen median merkitys tulee kasvamaan. Poliittista yhteistyötä valtuustoryhmän kanssa edelleen tiivistetään, mm yhteisillä kokouksilla.