Linkit

KESKUSTA PUOLUE VERKOSSA

www.keskusta.fi

Pohjois-Karjalan piiri keskustan sivuilla

 

KESKUSTANUORET

Pohjois-Karjalan keskustanuoret

 

Liity Keskustanuoriin!

Se minkälaisessa koulussa, kunnassa, Suomessa ja maailmassa elämme ei ole itsestäänselvyys. On tärkeää, että nuoret ovat mukana vaikuttamassa lähiympäristöönsä ja koko yhteiskuntaan liittyviin asioihin. Me tarvitsemme aktiivisia kansalaisia, aktiivisia nuoria, jotka tuovat mielipiteensä esille, osaavat, tietävät ja toimivat arvojensa mukaisesti. Jätä kädenjälkesi - Liity mukaan Keskustanuoriin.

 

JOENSUUN OPISKELEVAT KESKUSTALAISET

https://www.keskustaopiskelijat.fi/joensuun-opiskelevat-keskustalaiset-joke/

Herättää keskustelua ja ottaa kantaa opiskelijoille tärkeisiin asioihin sekä maakunnassa että valtakunnallisesti.
Toimii aktiivisesti yhteistyössä KOL:n ja muiden toimijoiden kanssa. Lisää jäsenistön yhteiskunnallista tietoa ja näkemystä. Tarjoaa jäsenille henkistä ravintoa: erilaiset tapahtumat, seminaarit, virkistäytymisillat jne. On aktiivinen toimija paikallisessa opiskelijapolitiikassa.

 

KESKUSTANAISET

www.keskustanaiset.fi

Keskustanaisten toiminnan tarkoituksena on:

Yhdistää jäseninään olevia naisia ja jäsenyhdistyksiä, jotka haluavat yhdessä edistää oman kotiseudun, Suomen ja kansainvälistä kehitystä Keskustan periaatteiden mukaisesti, edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa.

 

VESAISET

www.vesaiset.fi

Vesaisten toiminta-ajatus ja tavoitteet

”Koko perheen toimintaa, jossa lapsi on tärkein.”

Vesaiset tarjoaa perheille toimintaan, jossa lapsi on tärkein. Toiminta pohjautuu keskustalaiseen arvomaailmaan ja alkiolaisuuteen. Vesaiset osallistuu yhteiskunnassa käytävään perhepoliittiseen keskusteluun tuomalla esille omia tavoitteitaan. Perhepoliittiset tavoitteet on määritelty erikseen omassa ohjelmassa. Sitä on saatavissa esitteenä.

 

JOENSUUN KAUPUNKI

www.joensuu.fi

Täältä löydät kaikki kaupunginhallintoon liittyvät asiat. Hallitus, valtuusto ja lautakuntapaikat, sivuilta löydät myös eri kokousten pöytäkirjat ja muut päätökset -tiedotteet